SOMMARENS BÄSTA LÄGER!

INDIVIDUELL
UTVECKLING

TRÄNING &
GEMENSKAP

FILOSOFI

 

 

Kunskap och ansvar

Med Sweden Sport Academy´s läger vill vi skapa en idrottsupplevelse där deltagaren på ett bra sätt får ny kunskap inom sin idrott. Detta sker under ledning av välutbildade och erfarna idrottstränare. Som deltagare kommer du också att få lära dig att mycket, inom idrotten och i övriga livet, handlar om att ta eget ansvar.

Idrotten förenar

Som lägerdeltagare får du träffa nya vänner från hela landet och kanske även från något annat land. Deltagarna på Sweden Sport Academy´s läger kommer främst från olika delar av Sverige. Vi har haft deltagare ända från Kiruna i norr till Ystad i söder. På lägren har även deltagare från andra länder funnits med. Några exempel är de nordiska länderna, Tyskland, England, Spanien, Frankrike, Hong Kong, USA och Nya Zeeland.

Att träffa nya vänner är ytterligare en del som skapar inspiration och motivation till den aktives idrott, det vill säga att man får uppleva att idrotten är mycket mer än själva idrottandet och att idrotten förenar och för samman människor på olika sätt.

Samtidigt som man får träffa nya kompisar kan man givetvis också ha med sig sina gamla kompisar till våra läger och tillsammans med dem få fina idrottsupplevelser.

Vår värdegrund

Vi arbetar efter allas lika värde, såväl hos deltagare som ledare. Varje deltagare och ledare ska bli behandlad utifrån sina förutsättningar och med respekt oavsett idrottslig bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi accepterar inte kränkningar eller mobbning.

Komplettera idrottsföreningarna

Många idrottsföreningar har under sommarlovsmånaderna inte lika mycket organiserad träning för sina aktiva som under resterande del av året.

Sweden Sport Academy´s verksamhet ska komplettera de svenska idrottsföreningarnas verksamhet. Vår verksamhet är därför organiserad träning under ledning av välutbildade och erfarna idrottstränare, under den delen av året då föreningarnas organiserade verksamhet är som minst aktiv.

Våra tränare är av hög klass. Detta för att deltagarna på lägret ska få träffa tränare och ledare som utvecklar, kommer med nya idéer, nya synsätt och skapar motivation och inspiration.

Glädje, motivation och inspiration

Det vi i mångt och mycket försöker tala om för deltagarna på lägret i både ord och handling är att träning på rätt sätt innebär att ha roligt och att skapa glädje. Med glädjen kommer också framgångar. Det kan vara väldigt lätt att man som ledare och aktiv blir alltför resultatfokuserad i sitt tankesätt. Tider, ranking, tabeller och skytteligor är ofta det man fokuserar på. Men tyvärr, då fokuserar man i de allra flesta fall, helt fel.

På lägret försöker vi fokusera på prestation istället för resultat. Exempelvis fokusera på att lyckas med frisparksvarianten man tränat på, eller lyckas hålla tennisbollen i spel sex tillslag istället för fyra i högt tempo.

Resultatfokusering leder ofta till spända muskler, instabil attityd och nervositet. Att träna på att fokusera på prestationsmål är istället oftast nyckeln till att kunna prestera avspänt och att nå framgång. Detta tankesätt försöker vi också lära ut under våra läger.

Vi alla som arbetar med Sweden Sport Academy hälsar Dig hjärtligt välkommen till en lägervecka fylld av glädje, motivation och inspiration!

Gustav Einarsson, grundare till Sweden Sport Academy